Alternativ Handelsmarknaden


Så här handlar du om alternativ Options Trading Basics. All investerare bör ha en del av sin portfölj avsatt för alternativt handlar. Inte bara ger alternativen stora möjligheter för spelade spel, de kan också hjälpa dig att tjäna större vinst med en mindre mängd kontanter. Vad är s Alternativt kan alternativstrategier hjälpa dig att säkra din portfölj och begränsa potentiell risk för nackdelar. Inga investerare ska sitta på sidan, helt enkelt för att de inte förstår alternativ. Den här handboken till alternativbaserad handel ger dig allt du behöver för att snabbt lära dig grunderna för alternativen och få redo för handel Så låt s komma igång. Vad är alternativen Hur man handlar Alternativ Två grundläggande typer av alternativ. Vad är alternativ Kontrakt Hot till Trade Alternativ Premium på pengarna, i pengarna, ur pengarna. Val av alternativ Så här handlar du Alternativ Strike Price. How att läsa alternativ Symboler Hur man handlar Alternativ Alternativ Symboler Hur till Alternativ Hur man handlar Alternativ Lager Pris Tid Volatilitet Bud Fråga Priser. Hur läser du upp Satser Hur man handlar Alternativ Öppna intressen och volymen Utgångscykler Utgångsdatum. Utestående alternativ Risk hur man handlar Alternativ Tid är inte nödvändigtvis på din sida Priserna kan gå mycket snabbt Förluster kan vara subtila på nakna korta positioner Andra vanliga fallfallsmonter Fel att undvika Hur Att handla Alternativ Price Tag Problem Rädsla och girighet Tilldela korrekt. Options Trading Strategies Hur man handlar Alternativ Köp Call Options Köp Put Alternativ Täckta Samtal Kontant Säkrade Sätter Credit Spreads Debit Spreads. Choosing En Options Mäklare Hur Trade Alternativ Margin Få godkännande att Trade Alternativ Alternativ Approval. Options Basics Hur Options Work. Now att du vet grunderna för alternativ, här är ett exempel på hur de fungerar Vi kommer att använda ett fiktivt företag som heter Cory s Tequila Company. Let s säga att den 1 maj aktiekursen av Cory s Tequila Co är 67 och premiekostnaden är 3 15 för en 70 juli Call, vilket indikerar att utgången är den tredje fredagen i juli och strejken priset är 70 Kontraktets totala pris är 3 15 x 100 315. I själva verket måste du också ta hänsyn till provisioner, men vi kommer att ignorera dem för det här exemplet. Tänk på att ett optionsoptionsavtal är möjligheten att köpa 100 aktier Det är därför du måste multiplicera kontraktet med 100 för att få totalpriset Strike-priset på 70 innebär att aktiekursen måste stiga över 70 innan uppköpsalternativet är värt någonting dessutom, eftersom kontraktet är 3 15 per aktie, Jämnt pris skulle vara 73 15. När aktiekursen är 67, är det mindre än 70 slagkurs, så alternativet är värdelöst. Men glöm inte att du har betalat 315 för alternativet, så du är för närvarande nere av det här beloppet. Tre veckor senare är aktiekursen 78 Optionskontraktet har ökat tillsammans med aktiekursen och är nu värt 8 25 x 100 825 Dras av vad du betalat för kontraktet och din vinst är 8 25 - 3 15 x 100 510 Du nästan fördubblats våra pengar på bara tre veckor Du kan sälja dina alternativ, som heter clo Sjunga din position och ta din vinst - om du inte förstår att aktiekursen fortsätter att stiga. För det här exemplet säger vi att vi lät det rida. Vid utgångsdatum faller priset till 62 Eftersom detta Är mindre än vårt 70-pris och det finns ingen tid kvar, optionsavtalet är värdelöst. Vi är nu nere till den ursprungliga investeringen på 315. För att recap, här är vad som hände med vår optionsinvestering. Priset svänger för längden av detta kontraktet från hög till låg var 825 vilket skulle ha gett oss över dubbla våra ursprungliga investeringar. Detta är hävstång i åtgärd. Utveckling mot utbyte Hittills har vi pratat om alternativ som rätten att köpa eller sälja utöva det underliggande. Detta är sant, Men i verkligheten är en majoritet av alternativ inte faktiskt utövade. I vårt exempel kan du tjäna pengar genom att träna på 70 och sedan sälja aktien tillbaka på marknaden till 78 för en vinst på 8 en aktie. Du kan också hålla aktierna, veta att du kunde köpa den med rabatt till t han har nuvarande värde. Men majoriteten av tidshavarna väljer att ta sina vinster genom att handla ut att stänga sin position. Det innebär att innehavarna säljer sina alternativ på marknaden och författare köper sina positioner tillbaka för att stänga. Enligt CBOE, ca 10 av optionerna utövas, 60 utförs och 30 löper ut värdelösa. Internt värde och tidvärde Vid denna tidpunkt är det värt att förklara mer om prissättningen av optioner. I vårt exempel gick premiepriset på alternativet från 3 15 till 8 25 Dessa Fluktuationer kan förklaras av inneboende värde och tidvärde. Basiskt är ett alternativ s-premie det inneboende värdetidvärdet. Kom ihåg att det inneboende värdet är det belopp som är i pengar, vilket för ett köpalternativ innebär att aktiekursen är lika med streckpriset Tidvärdet representerar möjligheten att alternativet ökar i värde Således kan priset på alternativet i vårt exempel betraktas som följande. I verkliga alternativ handlar handeln nästan alltid över inneboende värde. Om du Undrar, vi plockade precis numren för det här exemplet ur luften för att visa hur alternativen fungerar. Hämta grunderna under din hatt innan du kommer in i spelet. Priset på ett alternativ, annars kallat premiumet, har två grundläggande komponenter det inneboende värdet och tidsvärdet Förstå dessa faktorer bättre kan hjälpa näringsidkaren att skilja vilka. Optioner kan vara ett utmärkt komplement till en portfölj Ta reda på hur du kommer igång. De primära drivkrafterna för ett alternativ s pris är den underliggande aktiens aktuella pris, alternativet s inneboende värde, dess tid till utgångsdatum och volatilitet. Läs de tre största riskerna och hur de kan påverka dig på båda sidor av ett alternativ handel. En kort översikt över hur man tillhandahåller från att använda samtalalternativ i din portfölj. Att lära sig att förstå Språket i alternativkedjor hjälper dig att bli en mer informerad näringsidkare. För att få bästa möjliga avkastning på din optionshandel är det viktigt att förstå hur alternativen fungerar och marknaderna där de handlar. Adagen k nu själv - och din risk tolerans, din underliggande och dina marknader - gäller alternativ handel om du vill att den ska göra det lönsamt. Frågor om frågan. När du gör en hypotekslån är det betalda beloppet en kombination av intresse avgiftsbelopp och huvudstolpenning. Läs om att skilja mellan kapitalvaror och konsumtionsvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Ett derivat är ett avtal mellan två eller flera parter vars värde baseras på en överenskommen underliggande finansiell tillgång. Termen ekonomisk vallgrav, myntade och populariserad av Warren Buffett, hänvisar till en affärsförmåga att behålla konkurrensfördelar. Ofta ställda frågor. När du gör en hypotekslån är det betalda beloppet en kombination av en ränteavgift och huvudbetalning över Läran att skilja mellan kapitalvaror och konsumtionsvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Ett derivat är ett avtal mellan två eller flera parter vars värde är bas D på en överenskommen underliggande finansiell tillgång. Termen ekonomisk vallgrav, myntade och populariserad av Warren Buffett, hänvisar till en affärsförmåga att behålla konkurrensfördelar. NASDAQ Options Trading Guide. Equity alternativen idag är hyllad som en av de mest framgångsrika finansiella Produkter som ska introduceras i modern tid Optioner har visat sig vara överlägsna och försiktiga investeringsverktyg som erbjuder dig, investeraren, flexibiliteten, diversifieringen och kontrollen för att skydda din portfölj eller generera ytterligare investeringsinkomster. Vi hoppas att du kommer att finna det här som en bra guide till Lära sig att handla alternativ. Utestående Options. Options är finansiella instrument som kan användas effektivt under nästan alla marknadsförutsättningar och för nästan alla investeringsmål. Bland några av de många sätten kan alternativ hjälpa dig. Skydda dina investeringar mot en nedgång i marknaden priser. Öka din inkomst på nuvarande eller nya investeringar. Köp ett eget kapital till ett lägre pris. Förmån från ett aktiekurs s stiga Eller faller utan att äga eget kapital eller sälja det direkt. Fördelar med handelsalternativ. Äldre, effektiva och likvida marknader. Standardiserade optionsavtal möjliggör ordnade, effektiva och likvida optionsmarknader. Optioner är ett extremt mångsidigt investeringsverktyg på grund av deras unika riskbelöningsstruktur Alternativ kan användas i många kombinationer med andra optionsavtal och eller andra finansiella instrument för att söka vinst eller skydd. Ett eget kapitalalternativ gör det möjligt för investerare att fixa priset för en viss tid då en investerare kan köpa eller sälja 100 aktier i en Eget kapital till ett premiepris, vilket är enbart en procentandel av vad man skulle betala för att äga eget kapital direkt. Detta gör det möjligt för investerare att utnyttja sin investeringskraft samtidigt som de ökar deras potentiella belöning från en egen kursutveckling. Begränsad risk för köparen. Till skillnad från andra investeringar där riskerna inte kan ha några gränser, erbjuder optionshandel en definierad risk för köpare. En alternativköpare kan absolut inte förlora mor E än priset på optionen, premiumen Eftersom rätten att köpa eller sälja den underliggande säkerheten till ett visst pris löper ut vid ett givet datum, kommer optionen att upphöra att vara värdelös om villkoren för lönsam övning eller försäljning av optionsavtalet inte är uppfyllda Vid utgångsdatum Ett avtäckt optionsföretag som ibland kallas den uppenbara författaren av ett alternativ kan å andra sidan möta obegränsad risk. Denna optionshandelsguide ger en överblick över egenskaperna hos eget kapitaloptioner och hur dessa investeringar fungerar i följande segment . Friskrivning Denna webbplats diskuterar börshandlade alternativ utgivna av Options Clearing Corporation. Inget uttalande på denna webbplats ska tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja en säkerhet eller att ge investeringsrådgivning. Alternativ innebär risker och är inte lämpliga för alla investerare Prior att köpa eller sälja ett alternativ måste en person få en översyn av en kopia av egenskaper och risker för standardiserade alternativ som publiceras av Opti Ons Clearing Corporation Kopier kan erhållas från din mäklare, en av utbytena Options Clearing Corporation på One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 genom att ringa 1-888-OPTIONS eller genom att besöka eventuella strategier diskuterade, inklusive exempel med faktiska värdepapper Och prisuppgifter är strikt för illustrativa och utbildningsändamål och ska inte tolkas som en godkännande, rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja värdepapper. Få alternativa citat. Real-tid efter timmar Pre-Market News. Flash Citat Sammanfattning Citat Interaktiva diagram Standardinställning. Observera att när du väljer ditt val kommer det att gälla alla framtida besök på Om du vid något tillfälle är intresserad av att återgå till standardinställningarna, välj Standardinställning ovan. Om du har några frågor eller stöter på några problem med att ändra dina standardinställningar, vänligen maila. Bekräfta ditt val. Du har valt att ändra standardinställningen för Quote Search Det här är nu ditt standardtabell Rget-sida om du inte ändrar din konfiguration igen eller raderar dina cookies. Är du säker på att du vill ändra dina inställningar. Vi har en tjänst att fråga. Avaktivera din annonsblokkerare eller uppdatera dina inställningar för att säkerställa att javascript och cookies är aktiverade, så att vi kan fortsätta att förse dig med de förstklassiga marknadsnyheterna och uppgifterna du kommer att förvänta oss från oss.

Comments

Popular posts from this blog

Alternativ Swing Trading Picks

Tsa Glidande Medelvärde

Robot Forex Terbaik Malaysia