Option Trading Avancerade Strategier


Med 40 alternativstrategier för tjurar, björnar, rookies, all-stars och alla däremellan. Vad du ska lära dig. Uppställningar, risker, belöningar och optimala marknadsförhållanden för 40 olika optionsstrategier. Användningsvillkor och begrepp utan några mumbo jumbo. Strategier För rookies att få fötterna blöt och för proffsen att skärpa sitt spel. Den implicita volatiliteten kan användas för att hjälpa dig att förutse framtida aktiekursrörelser. Och mycket mer komma igång nu. Idag är featuredspel. Åtgärder medför risk och är inte lämpliga för Alla investerare Mer information finns i broschyren Egenskaper och risker i standardiserade optionsbroschyrer innan du börjar tradingoptioner. Alternativ investerare kan förlora hela beloppet av investeringen på en relativt kort tidsperiod. Multipla benalternativ strategier innebär ytterligare risker och kan resultera i Komplexa skattemässiga behandlingar Vänligen kontakta en skattesekreterare före genomförandet av dessa strategier. Implicerad volatilitet representerar marknadsplatsens samförstånd E om den framtida nivån på aktiekursvolatiliteten eller sannolikheten att nå en viss prispunkt. Grekerna representerar konsensus om marknadsplatsen för hur alternativet kommer att reagera på förändringar i vissa variabler i samband med prissättningen av ett optionsavtal. Det finns ingen Garantera att prognoserna för underförstådd volatilitet eller grekerna kommer att vara korrekta. Systemrespons och tillgångstider kan variera beroende på marknadsförhållanden, systemprestanda och andra faktorer. TraceKing ger självinriktade investerare rabattmäklartjänster och gör inga rekommendationer eller Erbjuda investeringar, ekonomiska, juridiska eller skattemässiga råd Du är ensam ansvarig för att utvärdera meriterna och riskerna i samband med användningen av TradeKing s system, tjänster eller produkter. Innehåll, forskning, verktyg och lager - eller optionssymboler är endast för pedagogiska och illustrativa ändamål och innebär inte en rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja en viss säkerhet eller att delta i någon viss investering Strategi Prognoser eller annan information om sannolikheten för olika investeringsresultat är hypotetisk, garanteras inte för noggrannhet eller fullständighet, återspeglar inte faktiska investeringsresultat och är inte garantier för framtida resultat. Alla investeringar innebär risk, förluster kan överstiga den huvudsakliga investeringen , Och det förflutna resultatet av en säkerhet, industri, sektor, marknad eller finansiell produkt garanterar inte framtida resultat eller avkastning. Din användning av TradeKing Trader Network är villkorad av att du accepterar alla TradeKing Disclosures och av användarvillkoren för Trader Network. . Allt som nämns är för utbildningsändamål och är inte en rekommendation eller råd. Alternativet Playbook Radio kommer till dig av TradeKing Group, Inc.2017 TradeKing Group, Inc. All rights reserved. TradeKing Group, Inc är ett helägt dotterbolag till Ally Financial Inc Securities. erbjuds genom TradeKing Securities, LLC Alla rättigheter reserverade medlem FINRA och SIPC. Avancerade alternativ Stra Tegies Guide. Innan vi fortsätter måste vi betona att alternativen representerar en högre investeringsform och bär en mycket högre riskrisk. Således rekommenderas investerare att förstå och lära sig att handla alternativ innan de investeras och endast Investera med riskkapital. För att köpa eller sälja ett alternativ måste en person få en kopia av egenskaper och risker med standardiserade alternativ. ODD-kopior av ODD finns tillgängliga från din mäklare, genom att ringa 1-888-OPTIONS eller från Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606.Stockalternativ är mer komplexa och riskabla än aktier Var noga med att studera och lära dig hur du handlar alternativ innan du tillämpar dessa avancerade alternativstrategier. Bara investera med pengar som du har råd att förlora . Den här guiden förutsätter att du redan har en grundläggande förståelse för grundvalarna för optionshandel, som att köpa och sälja samtal och sätter. Om du vill läsa om grunden för options trad Ing, kolla in vår Options Basics Guide. In essensen kommer varje optionsstrategi - oavsett hur komplicerad de är - att komma ner till en kombination av köp och försäljning av köp och säljoptioner vid olika strejkpriser och exiprationsdatum. Olika kombinationer av dessa grundläggande byggnader Block av options trading används för att passa investors riskprofil och marknadsutsikter. Är du bullish, neutral eller baisse på ett visst lager Är du beredd att riskera mer eller föredra en mer konservativ strategi? Föredrar du att övervaka dina affärer dagligen eller köpa En position och vänta tills utgången Oavsett dina preferenser finns det en optionsstrategi för dig Den här guiden kommer att täcka några av de mer avancerade alternativstrategier som fjärilar och järnkondorer. De ämnen som omfattas av Advanced Options Strategies Guide är som följer. Topics i denna Guide. Advanced Option Trading Den Modifierade Butterfly Spread. The majoritet av individer som handlar alternativa startar helt enkelt köpa samtal och lägger för att le anta ett beslut på marknaden, eller kanske skriva täckta samtal för att skapa inkomst. Intressant är att ju längre en näringsidkare stannar i options trading-spelet, desto mer sannolikt är han eller hon att migrera bort från dessa två mest grundläggande strategier och att gräva in Strategier som erbjuder unika möjligheter En strategi som är ganska populär bland erfarna alternativhandlare kallas fjärilspridningen. Denna strategi gör det möjligt för en näringsidkare att ingå en handel med hög sannolikhet för vinst, hög vinstpotential och begränsad risk. I den här artikeln kommer vi att gå bortom den grundläggande fjärilen sprids och titta på en strategi som kallas den modifierade fjärilen. Basic Butterfly Spread Innan vi tittar på den modifierade versionen av fjärilspridningen, låt oss göra en snabb genomgång av den grundläggande fjärilspridningen. Den grundläggande fjärilen kan matas in med samtal eller sätter i ett förhållande mellan 1 och 2 av 1 Det innebär att om en näringsidkare använder samtal kommer han att köpa ett samtal till ett visst pris, sälja två samtal med en hög R säljkurs och köp ett nytt samtal med ett jämnare lösenpris Vid användning av satser köper en näringsidkare en säljkurs till ett bestämt börskurs, säljer två satser till ett lägre lösenpris och köper ytterligare en sats till ett jämnt lägre slagkurs. Strike-priset på det sålda alternativet ligger nära det faktiska priset på den underliggande säkerheten med de andra strejkarna över och under det aktuella priset. Detta skapar en neutral handel där den näringsidkare tjänar pengar om den underliggande säkerheten förblir inom ett visst prisintervall över och under Nuvarande pris Men den grundläggande fjärilen kan också användas som en riktad handel genom att göra två eller flera av strejkpriserna långt över det nuvarande priset för den underliggande säkerheten. Läs mer om grundläggande fjärilspridningar vid inställning av vinstfel med fjärilspridare Figur 1 visar riskkurvor för en standard på-pengarna eller neutrala, fjärilspridningen Figur 2 visar riskkurvorna för en out-of-the-money-fjäril som sprids med hjälp av samtalsalternativ. Figur 1 Riskkurvor för en penga eller neutral, fjärilspread. Source Optionetics Platinum. Figure 2 Riskkurvor för en out-of-the-money fjärilspread. Source Optionetics Platinum. Both av standardfjärilaffären som visas i figurerna 1 Och 2 njuter av en relativt låg och fast dollarrisiko, ett brett utbud av vinstpotential och möjligheten till hög avkastning. Förflyttning till den modifierade fjärilen Den modifierade fjärilspridningen skiljer sig från den grundläggande fjärilen som sprids på flera viktiga sätt. Puts handlas för att skapa en bullish handel och samtal handlas för att skapa en bearish trade.2 Alternativen handlas inte i 1x2x1 mode, utan i ett förhållande av 1x3x2.3 Till skillnad från en grundläggande fjäril som har två breakeven priser och ett utbud av vinstpotentialen har den modifierade fjärilen endast ett breakeven-pris som vanligtvis är out-of-the-money. Det skapar en kudde för handlaren.4 Ett negativt samband med den modifierade fjärilen jämfört med standardfjärilen medan standardfruven Ledspridning innebär nästan alltid ett gynnsamt förhållande mellan ränta och risk, den modifierade fjärilspridningen leder nästan alltid till en stor dollarrisk i förhållande till den maximala vinstpotentialen. Det här är naturligtvis att om en modifierad fjärilspridning sätts in ordentligt, ligger den underliggande säkerhet skulle behöva flytta ett stort avstånd för att nå området med största möjliga förlust. Detta ger varna handlare mycket utrymme att agera innan värsta scenariot utvecklas. Figur 3 visar riskkurvorna för en modifierad fjärilspridning. Den underliggande säkerheten Handlar på 194 34 a share. Denna handel innebär. - Köp en 195-aktiekurs. - Säljning av tre 190 slagkurser. - Köp två 175 aktiekurser. Figur 3 Riskkurvor för en modifierad butterfly spread. Source Optionetics Platinum. A bra tumregel är att ange en modifierad fjäril fyra till sex veckor före valperioden. Som sådant har alla alternativ i det här exemplet 42 dagar eller sex veckor kvar till utgången. Notera un Ique konstruktion av denna handel En till-pengarna släpptes 195 slusspriset är inköpt, tre satser säljs till ett pris som är fem poäng lägre 190 slumppris och ytterligare två satser köps till ett slagkurs 20 poäng lägre 175 slagkurs . Det finns flera viktiga saker att notera om denna handel.1 Nuvarande pris på det underliggande beståndet är 194 34,2. Breakeven-priset är 184 91 Med andra ord finns det 9 57 poäng 4 9 nackdelskydd Så länge den underliggande säkerheten gör det vad som helst förutom att minska med 4 9 eller mer kommer denna handel att visa en vinst.3 Den maximala risken är 1 982 Detta motsvarar också den mängd kapital som en näringsidkare skulle behöva för att komma in i handeln. Lyckligtvis skulle denna förluststorlek bara vara insåg om näringsidkaren höll denna ställning till utgången och den underliggande aktien handlade med 175 aktie eller mindre vid den tiden.4 Den maximala vinstpotentialen på denna handel är 1 018 Om det uppnås skulle detta motsvara en avkastning på 51 på investeringen Realistiskt, Det enda sättet att uppnå denna vinstnivå skulle vara om den underliggande säkerheten stängde vid exakt 190 a-aktie på optionsoptionsdagen.5 Vinstpotentialen är 518 till något aktiekurs över 195-26 på sex veckor. Kriterier för att Tänk på att välja en modifierad fjärilspridning De tre viktigaste kriterierna för att titta på när man överväger en modifierad fjärilspridning är 1 Maximal dollarrisk.3 Sannolikhet för vinst. Tyvärr finns det ingen optimal formel för vävning av dessa tre nyckelkriterier tillsammans, så en del tolkning Av den näringsidkarens sida involveras alltid. Vissa kan föredra en högre potentiell avkastning, medan andra kan lägga större vikt på sannolikheten för vinst. Även olika handlare har olika nivåer av risk tolerans. Likaså kan handlare med större konton bättre kunna acceptera handlar med en högre maximal potentiell förlust än näringsidkare med mindre konton. Varje potentiell handel kommer att ha sin egen unika uppsättning belöning-till-risk-kriterier. Till exempel en tr Kan man konstatera att en handel har en vinstsannolikhet på 60 och en förväntad avkastning på 25, medan den andra kan ha en vinstsannolikhet på 80, men en förväntad avkastning på endast 12. I det här fallet måste näringsidkaren bestämma om Han eller hon lägger större tonvikt på den potentiella avkastningen eller sannolikheten för vinst. Om en handel har ett mycket större maximikapitalbehov än det andra måste detta också beaktas. Summaritetsalternativ ger handlare en stor flexibilitet att Hantverk en position med unika belöning-till-risk egenskaper Den modifierade butterfly spridningen passar in i denna rike Alert handlare som vet vad man ska leta efter och vem är villiga och kunna agera för att anpassa en handel eller minska förlusten om behovet uppstår, kan vara kunna hitta många hög sannolikhet modifierade fjärilsmöjligheter. Den ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av Spridningen av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex. Volatilitet kan antingen mätas. En akt gav den amerikanska kongressen 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdarna, Privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av budgivare.

Comments

Popular posts from this blog

Alternativ Swing Trading Picks

Tsa Glidande Medelvärde

Robot Forex Terbaik Malaysia