Alternativ Strategier Vinst


MarketWatch på Twitter. h4 Barrons på Facebook h4 div stil gräns ingen padding 2px 3px klass fb-liknande data-href data-skicka falsk data-layout buttoncount data-width 250 data-show-faces falskt data-action rekommendera div. h4 Barrons on Twitter h4 a href class twitter-follow-button data-show-count true Följ barronsonline a. Produkt X på Facebook. Produkt X på Twitter. A Vinnande Alternativ Strategi för Inkomster Season. April 10, 2015 11 19 pm ET. Feel obehaglig plockning lager eftersom piggiga olje - och valutapriser och häftiga ekonomiska data är roiling-aktier Fret inte Låg volatilitet är motgift mot låg övertygelse. Faktum är att volatiliteten i allmänhet är svag nog att optionshandlarna praktiskt taget ger bort lotteri-biljetter i början av vinstperioden. CBOE Volatility Index VIX handlar om en måttlig 13 och Standard Poor s 500 håller slipning along. A Good Option-strategi utnyttjar intäkter - Associated Rising Volatility. Nov 29, 2011 8 46 AM. Omkring sex månader sedan kom jag över en utmärkt bokav Jeff Augen, Volatilitetskanten i Options Trading En av de strategier som beskrivs i boken heter Exploiting Earnings - Associated Rising Volatility Så här fungerar det. Hitta ett lager med en historia av stora eftertjänststräckor. Köp en sträng för detta lager ungefär 7-14 dagar före inkomster. Sälj strax före inkomsterna förkunnas. För de som inte är bekanta med strängstrategin handlar det om att köpa samtal och sätta på samma lager med olika strejk Om du vill att handeln ska vara neutral och inte riktad , du strukturerar handeln på ett sätt som kallar och sätter samma avstånd från det underliggande priset. Till exempel med Amazon NASDAQ AMZN-handel på 190, kan du köpa 200 samtal och 180 set. IV Implicerad volatilitet ökar vanligen skarpt några dagar innan Vinst och ökningen borde kompensera för den negativa theta Om lagret rör sig före intäkter kan positionen säljas till vinst eller rulla till nya slag. Liksom varje strategi är djävulen i detalj. låga frågor måste besvaras. Vilka lager bör användas Jag tenderar att handla aktier med resultat efter rörelse på minst 5-7 i de senaste fyra intjäningscyklerna desto större blir flytten desto bättre. När du köper IV börjar stiga så tidigt Som tre veckor före intäkter för vissa lager och bara några dagar innan intäkter till andra Köp för tidigt och negativ theta kommer att döda handeln Köp för sent och du kanske saknar den stora delen av IV-ökningen Jag fann att 5-7 dagar brukar fungera Det bästa. Vad slår på att köpa Om du går långt OTM ut av pengarna får du stora vinster om aktiebeholdningen rör sig före intäkter Men om lagret inte rör sig kan närmare pengarna slå ett bättre val eftersom jag inte vet I förväg om lagret kommer att flytta hittade jag deltager i 20-30-sortimentet för att vara en bra kompromiss. Urvalet av lagren är mycket viktigt för strategins framgång Följande enkla steg kommer att hjälpa till med valet. Rörelse större än 5 i de senaste 3 vinstförhållandena. För varje lager i listan, kolla om alternativen är tillräckligt flytande. Med hjälp av de enkla stegen sammanställde jag en lista med nästan 100 aktier som uppfyller kriterierna Apple NASDAQ AAPL, Google NASDAQ GOOG, Netflix NASDAQ NFLX, F5 Networks NASDAQ FFIV, Priceline NASDAQ PCLN, Amazon AMZN, First Solar NASDAQ FSLR, Green Mountain Coffee Roasters NASDAQ GMCR, Akamai Technologies NASDAQ AKAM, Intuitiv kirurgisk NASDAQ ISRG, Salesforce NYSE CRM, Wynn Resorts NASDAQ WYNN, Baidu NASDAQ BIDU är bland de bästa kandidaterna för denna strategi Uppleva de största förtjänsten IV spikes. So jag började använda denna strategi i juli. Resultatet hittills är lovande. Genomsnittliga vinster har varit runt 10-12 per handel, med en genomsnittlig innehavstid på 5-7 dagar. Det kanske inte låter så mycket Men betrakta detta kan du göra cirka 20 sådana affärer per månad Om du fördelar bara 5 per handel, tjänar du 20 10 0 05 10 avkastning per månad på hela kontot medan du riskerar endast 25-30 5-6 affärer öppna på alla given tid ser det bättre ut nu. Under normala förhållanden kräver en stränghandel en stor och snabb rörelse i det underliggande Om flytten inte kommer att hända, kommer den negativa theta att döda handeln I händelse av förinkomststrängen är den negativa theta Neutraliseras, åtminstone delvis, genom att öka IV. I vissa fall är theta större än IV-ökningen och handeln är en förlorare. Emellertid är förlusterna i de flesta fall relativt små. Typisk förlust är omkring 10-15, i vissa sällsynta fall Det kan komma upp till 25-30 Men vinnarna överträffar förlorarna och strategin är generellt lönsam. Marknadsmiljön spelar också en roll i strategins prestanda Strategin fungerar bäst i en volatil miljö när aktierna rör sig mycket Om ingen av aktierna flyttar , De flesta av branschen skulle vara runt breakeven eller små förlorare Lyckligtvis över tiden förflyttas aktierna Faktum är att stora bitar av vinsterna kommer från aktierörelsen och inte IV ökar IV-ökningen hjälper bara handeln att inte förlora om s Tock doesn t move. In nästa artikel kommer jag att förklara varför, enligt min mening, det brukar inte betala för att hålla i vinst. Uppsägning Jag har inga positioner i några angivna lager och inga planer på att initiera några positioner inom de närmaste 72 timmarna . Läs hela artikeln.10 Alternativstrategier att veta. Ofta hoppar handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan dock handlare Lär dig hur du utnyttjar flexibiliteten och den fulla kraften i alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Hoppa in i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att utnyttja flexibiliteten och fu ll alternativet som handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning.1 Omfattat samtal. Förutom att köpa ett valfritt samtal, kan också delta i en grundläggande täckt köp - eller köp-skrivstrategi. I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger bakom Köpoptionen Investerare kommer ofta att använda denna position när de har en kortfristig position och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst genom kvittring av köppremien eller skydda mot en eventuell nedgång i den underliggande tillgången s Värde För mer insikt, läs täckta samtal strategier för en fallande marknad.2 Gift Put. In en gift strategi, en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier samtidigt y köper en säljoption för ett motsvarande antal aktier Investerare kommer att använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkring och skapar ett golv tillgångens pris sjunker dramatiskt För mer om att använda den här strategin, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner till ett specifikt pris och sälja samma antal samtal till ett högre aktiekurs Båda köpoptionerna kommer att ha samma löptid och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är haussex och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. Läs mer om Vertikal Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bären lägger spridningsstrategin är en annan form av vertikal spridning som tjurens samtalspread. I denna strategi, investeraren kommer samtidigt att köpa köpoptioner till ett bestämt pris och sälja samma antal satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig Den underliggande tillgångens pris att minska Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster För mer om denna strategi, läs Bear Put Spreads ett brännande alternativ till Short Sales.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa en out-of-the - money säljoption och skriva ett köpoptionsalternativ samtidigt, för samma underliggande tillgång som aktier Denna strategi används ofta av investerare efter en lång position i ett aktiebolag har upplevt stora vinster På det här sättet , Kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. A long straddle op Strategi är när en investerare köper både en köpoption med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare använder ofta denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att flytta betydligt, men är osäker vilken riktning flytten kommer att ta Denna strategi tillåter investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda alternativkontrakten För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Long Strangle. In a long strangle Optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Satskursen kommer normalt att ligga under köpoptions lösenpris, och båda alternativen kommer att vara utav pengarna An Investerare som använder denna strategi anser att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten kommer att ta. Förluster är begränsade d till kostnaden för båda alternativen stränglar kommer vanligen att vara billigare än vad som är omedelbart eftersom alternativen köps ut av pengarna. För mer, se Få en stark hållbar vinst med strängar.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till den här tiden har krävt En kombination av två olika positioner eller kontrakt I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spetsstrategi och en spridningsstrategi och använda tre olika strejkpriser. Till exempel innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett köpoptionsalternativ Till det lägsta högsta lösenpriset, samtidigt som du säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista samtal sätter alternativet till ett ännu högre lägre pris. Läs mer om denna strategi genom att läsa Ställ in vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är I-ron condor. I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Ir På condor är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska. Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor Om du flockar till järnkondensorer och försöker strategin för dig själv riskfri med hjälp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategin som vi kommer att demonstrera här är järnfärgen. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspridning skiljer sig denna strategi från Eftersom det använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst sortiment beroende på strejkpriserna för de alternativ som används. Investerare kommer ofta att använda alternativa pengar utan kostnad. Att sänka kostnaderna och begränsa risken För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The ränta vid vilken en förvaringsinstitut Ds fonder upprätthålls i Federal Reserve till en annan deposition institution.1 En statistisk åtgärd av spridningen av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen passerade 1933 som banklagen, som förbjudit kommersiell banker från att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något arbete utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av Av 1. Ett första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av anbudsgivare.

Comments

Popular posts from this blog

Alternativ Swing Trading Picks

Tsa Glidande Medelvärde

Robot Forex Terbaik Malaysia